Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door ouderling-kerkrentmeesters die lid zijn van de kerkenraad en rentmeesters die bijzondere taken vervullen en geen deel uitmaken van de kerkenraad. Voorbeelden daarvan zijn: de administrateur, de beheerder van de volkstuinen en de ledenadministratie.

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de financiën van de kerkelijkegemeente zoals:

  • meewerken aan beleidsplan, de begroting, jaarrekening
  • zorgdragen voor de geldwerving
  • zorg voor het beheer van de kerkelijke gebouwen
  • verzoren van personeelsbeleid en fungeren als werkgegever
  • bijhouden van de registers van de gemeente
  • beheren van de archieven van de gemeente

Kerkbalans

Ieder jaar doen wij mee met de Aktie Kerkbalans. Ieder gemeentelid wordt benaderd om - naar vermogen - bij te dragen aan in standhouding van de kerk en het kerkelijk werk. Giften zijn natuurlijk het hele jaar door welkom! Hieronder vindt u de bankgegevens.

Rekeningen kerkrentmeesters

Rabobank:
IBAN: NL93RABO0314505652
BIC: RABONL2U2
t.n.v. Prot. Gem. Diepenveen
 
Postbank:
IBAN: NL19INGB0000831162
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Protestandse Gememeente. Diepenveen

Voor informatie over schenkingen, erfstellingen en legaten:
Dhr J. Stam
Tel: 0570-591160
Stam.j@home.nl
 
Rekening Het Open Venster
Rabobank:
IBAN: NL18RABO0384554679
BIC: RABONL2U


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen