Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Consistorie

Het consistorie bestaat uit ouderlingen, pastoraal wijkbezoekers en de predikant. De taken van het consistorie zijn:
 
  • zorg voor pastoraal bezoekwerk
  • toerusting voor allen die op pastoraal gebied actief zijn
  • de catechese en vorming van jongeren en volwassenen
  • jeugdwerk
  • overleg over kerkdiensten

Wijkwerk
Het pastorale werk is verdeeld over 6 wijken, die allen een wijkteam hebben, onder leiding van een wijkouderling of pastoraal wijkbezoeker. In het informatieboekje kunt u terugvinden wie u wijkouderling of wijkbezoeker is. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de predikant, Ds Henk Spit (0570-591271)
 
Voorztitter:
Ietje de Jong
MB: 06-10129027
E-mail: ietje@kpnmail.nl.nl


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen