Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Welkom bij de Protestantse Gemeente Diepenveen

Op het Kerkplein in Diepenveen stond vroeger een vrouwenklooster. In 1400 werd het klooster gesticht, dat in de traditie van de Moderne Devotie stond. In 1578 werd het klooster verwoest, alleen de ruïne van de kapel en de kosterij en pastorij bleven bewaard. In 1720 werd de kerk gerestaureerd en als protestantse kerk in gebruik genomen. Na verschillende restauraties heeft het zijn huidige aanzien gekregen.

Diepenveen is een groen dorp met een lange traditie. Ooit was het woest veen gebied, nu een lieflijke woonomgeving met een vriendelijke bevolking. In de kerk weerspiegelt zich dat in de open en gastvrije houding van de kerkgangers. Een ruimhartige kerk waar mensen zich welkom voelen!Kerkdiensten Dorpskerk
Kerkgebouw
Givt
Restauratie toren Dorpskerk
Fotoalbum
Contact

Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen