Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.
Op 17 november heeft de landelijke kerk – op grond van de laatste coronamaatregelen – met klem gevraagd aan de plaatselijke kerken om ook strengere coronamaatregelen toe te passen, met als doel de kans op besmetting te verkleinen. Als gevolg daarvan geldt voor de kerk met onmiddellijke ingang:
 
 • handen ontsmetten bij de ingang van de kerk
 • bij het binnengaan en verlaten van de kerk dragen we mondmaskers (op de zitplaats kan die af)
 • we houden anderhalve meter afstand
 • alleen zitten op de aangewezen plekken in de kerk
 • maximaal 60 bezoekers (met uitzondering van degenen die een taak in de dienst hebben)
 • kinderkerk en tienerkerk kunnen doorgaan
 • géén QR-code-check
 • u kunt de diensten ook online volgen: www.kerkomroep.nl (zoek naar ‘Diepenveen’; u kunt de dienst zowel ‘live’ als later bekijken)
 
Bovenstaande regels gelden voor alle activiteiten in de kerk, dus ook voor uitvaartdiensten, lezingen e.d. Een uitzondering is er als de organisatie van een evenement bij de ingang checkt op de QR-code. In dat geval hoeft er geen mondmasker gedragen te worden en zijn er maximaal 75 bezoekers mogelijk.
 
Let op! Het kinderkerstfeest gaat i.v.m. corona niet door.
Voor de diensten rond kerst (kerstnachtdienst en dienst op kerstmorgen) dient u zich van te voren op te geven. Er zijn maximaal 60 bezoekers mogelijk (exclusief medewerkers). U kunt zich tot twee dagen  voor de dienst/viering opgeven bij Ineke Voortman, scribaat@dorpskerkdiepenveen.nl.
 
U kunt de diensten ook volgen via www.kerkomroep.nl . Het kan zijn dat tegen die tijd de maatregelen aangepast zijn. Houd daarvoor de afkondigingen in de kerk én de berichtgeving op onze website
 
Voor de Notenhof geldt:
 • maximaal 12 bezoekers
 • alleen geplaceerde activiteiten (d.w.z. waarbij men op een vaste plek zit en blijft zitten)
 • handen ontsmetten
 • mondmasker bij binnenkomst en verlaten
 • anderhalve meter afstand
 
Mochten de regels wijzigen, dan publiceren we dat op onze website. Houd de website daarom in de gaten!
 
We hopen op uw begrip. Alleen als we samen verantwoordelijkheid dragen krijgen we het coronavirus er onder!
 

                  Kerkdiensten Dorpskerk
Kerkgebouw
Givt
Restauratie toren Dorpskerk
Fotoalbum
Contact

Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen