Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Kerkdiensten in tijden van corona

Sinds vrijdag 2 oktober zijn de coronamaatregelen voor de kerken verscherpt. Wat dat betekent leest u hieronder.
 • Aantal bezoekers:
  De instructies vanuit de overheid spreken van maximaal 30 bezoekers van een kerkdienst. Mensen die een taak hebben (koster, organist, ouderling, predikant, diaken etc.) worden hierin niet meegeteld.
  Registreren:
  Het is noodzakelijk dat mensen zich voor de kerkdienst registreren. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. De ouderling zal uw naam afvinken op een lijst. Bezoekt u voor het eerst sinds begin augustus de kerkdienst? Dan zal de ouderling uw gegevens noteren.
  De kerkdienst:
  Voor de kerkdienst gelden strikte voorwaarden. Dat komt in het kort hier op neer:
  maximaal 30 personen, exclusief medewerkers
 • heeft u verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis! Heeft één van uw huisgenoten klachten? Blijf dan ook thuis!
 • kom op tijd naar de kerk! Op die manier ontstaat er geen drukte bij de ingang en kunt u rustig naar uw zitplaats
 • er is bij de ingang van de kerk een dispenser met handgel; we verzoeken u daarmee uw handen te desinfecteren
 • de garderobe is gesloten; u kunt uw jas meenemen naar uw zitplaats. Daar is voldoende plek om uw jas neer te leggen (op een stoel of op de bank)
 • de toiletten zijn toegankelijk
 • er wordt extra aandacht geschonken aan hygiëne
 • we zitten op anderhalve meter afstand van elkaar (dat geldt niet voor personen uit één huishouden)
 • de juiste afstand is aangegeven op de banken en stoelen; wanneer een rij stoelen of banken niet gebruikt kan worden, staat dit ook aangegeven
 • er is een coördinator in de kerk die u uw zitplaats aanwijst
 • er is tijdens de dienst geen gemeentezang; bij zingen wordt lucht uitgestoten en dat verhoogt de kans op besmetting
 • er is wel muziek (door de organist en/of andere musici, of via de geluidsinstallatie); eventueel kan er gezongen worden door een ‘voorzanger’.
 • er wordt tijdens de kerkdienst niet gecollecteerd. De collecten worden gehouden bij het verlaten van de kerk. U kunt dan uw collectegeld of -bonnen in schalen leggen.
 • er is wel gewoon kinderkerk en tienerkerk
 • na afloop van de dienst kunt u op aanwijzing van de coördinator de kerk verlaten
 • er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst; ook is het niet de bedoeling dat u buiten de kerk in groepjes nog blijft napraten
We hopen dat we – ondanks deze beperkingen en afspraken – toch goede diensten met elkaar kunnen hebben. Aarzelt u vooral niet om te komen! We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten!
Kerkomroep.nl:
Als u de dienst niet bezoekt kunt u deze volgen (zondags om 10.00 uur ‘live’ of later) via www.kerkomroep.nl, vanaf half oktober met beeld
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact zoeken met de predikant (spithenk@gmail.com; 0570 591271).
Namens de kerkenraad,
Henk Spit


Kerkgebouw
Gebruiksplan Dorpskerk
Restauratie toren Dorpskerk
Fotoalbum
Contact

Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen