Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Diaconie

Binnen de Protestantse Gemeente Diepenveen opereert een actief college van vijf diakenen en twee medewerkers. Het diaconale werk richt zich primair op hulp aan en aandacht voor zieken, ouderen en zwakkeren in onze gemeente en in de nabije omgeving. Daarnaast wordt waar mogelijk, voornamelijk financieel, landelijk en mondiaal hulp verleend.

Met relatief eenvoudige acties zoals een bloemetje, wat persoonlijke aandacht, de autodienst, en de kerktelefoon proberen wij ons gezicht te laten zien en aanwezig te zijn waar dat nodig is.

Binnen de diaconie zijn een aantal mensen actief voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
Het college van diakenen werkt volgens een onderling vastgesteld takenplan en voedt zichzelf door deelname aan regionaal en landelijk overleg, cursussen en scholing.

Geïspireerd door het Evangelie willen de diakenen in woord en daad bijdragen aan een menswaardige samenleving.
 
Voorztitter:
Ietje de Jong
MB: 06-10129027
E-mail: [email protected]
 
Rekeningnummer Diaconie
Rabobank: IBAN: NL40RABO0314505539
 


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen