Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Colofon

Protestantse Gemeente Diepenveen

Kerkplein 4
7431 EE Diepenveen
 
Postadres
Dorpsstraat 55a
7431 CJ Diepenveen
E-mail: info@dorpskerkdiepenveen.nl
 
Predikant
Henk Spit
Tel: 0570-591271
E-mail: spithenk@gmail.com
 
Scribaat
E-mail: scribaat@dorpskerkdiepenveen.nl
 
Koster
Klaas Pols
Tel: 0570-593448
Mb: 06-55887753
E-mail: info@kpols.nl     
 
Collectebonnen
Collectebonnen zijn te bestellen bij de koster
 
Ledenadminstratie / administratie Het Open Venster
Leden van de Protestantse Gemeente Diepenveen worden verzocht mutaties (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing etc.) door te geven aan de ledenadministrateur: 
Berna Smeenk
Tel: 0570-593189
E-mail: ledenadministratie@dorpskerkdiepenveen.nl
 
Internet:
www.dorpskerkdiepenveen.nl
 
De kerkdiensten zijn ook online te beluisteren.
Ga naar: www.kerkomroep.nl
Kies provincie Overijssel en onder Diepenveen vindt u de kerkdiensten van Diepenveen.
U kunt zowel tijdens de dienst als achteraf luisteren.
Geen computer: dan is er kerkwebradio, informeer bij de diaconie.


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen