Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

de verwondering

bijbelkring

Bijbelverhalen zijn mooie verhalen, maar ook moeilijke verhalen. Steeds meer voelen mensen weerstand bij wonderlijke verhalen uit de bijbel. Ze hebben het gevoel dat ze iets moeten geloven wat ze niet kunnen geloven.
In deze bijbelkring lezen we zulke verhalen. Wonderlijke verhalen. Waarbij het uitgangspunt niet is: je moet het geloven, maar ook niet: ik kan het niet geloven. We zoeken in die verhalen naar de verwondering. Waarbij het gaat om de vraag: hoe spreekt dit verhaal mij aan?
 
Nieuwe inzichten in de bijbeluitleg kunnen helpen om verhalen nieuw te verstaan. Waarbij het wonder niet ‘weg verklaard’ wordt, maar we uitgenodigd worden om ons opnieuw te verwonderen.
 
Vijf avonden, vijf verhalen, vijf keer de Verwondering.
 
Data: 
Tijd & plaats: steeds op dinsdagavond, 20.00 uur in de Notenhof
Gespreksleider: ds.Henk Spit


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen