Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

de Verbinding

(gesprekskring voor jong-volwassenen)

In deze gespreksgroep gaat het om de vraag: hoe verhoud ik mij tot anderen? En welke rol speelt het geloof, de kerk daarin?  
Het is een verkenning van je eigen positie. Heeft de kerk nog een boodschap voor mij? Heb ik een boodschap aan anderen? Waar vind ik zingeving, binnen en/of buiten de kerk?
 
We gaan het gesprek met elkaar aan, aan de hand van beeldmateriaal (foto’s of videofragmenten), teksten of persoonlijke verhalen. De opzet is vrij en ongedwongen. Een glas wijn na afloop van de gesprekken behoort zeker tot de mogelijkheden!
 
Jong-volwassenen (richtleeftijd tot 35 jaar) zijn van harte welkom om mee te doen aan deze nieuwe gesprekskring. De gesprekken zullen bij voorkeur bij de mensen thuis gehouden worden. De eerste avond is in de consistoriekamer (in de kerk).
 
ds.Henk Spit (data & uitnodigingen volgen nog)


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen