Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

Stille inloopavonden

 
Enige tijd geleden ontstond het idee van stilte inloopavonden in de kerk. Dit naar aanleiding van gedeelde gevoelens over de voelbare bijzonderheid van de mooie dorpskerk in Diepenveen. Een oude plek met haar eigen, lange historie. En hoe kun je dit beter ervaren dan in stilte? Ook dicht bij jezelf komen, lukt vaak het beste in stilte. En een plek als de dorpskerk nodigt daar extra toe uit. Zou het niet mooi zijn als meer mensen deze mogelijkheden krijgen? Een laagdrempelige manier om de kerk te betreden en daarbij misschien op je eigen manier ruimte te maken voor spiritualiteit. Gewoon door een moment te luisteren naar de stilte, je hoofd even leeg te maken, een stil gebed of een kaarsje aan te steken met hierbij je eigen gedachten.

avond voor alle zielen 

Evenals voorgaande jaren is de Dorpskerk op de avond van Allerzielen geopend. In een sfeervol verlichte kerk kunt u dan een moment plaatsnemen, iets in het voorbedenboek schrijven, een kaarsje aansteken. Niets moet, het mag. In de stilte kunnen dierbare overleden herdacht worden. Dat kan kortgeleden gebeurd zijn, of al (veel) langer. Iedereen is welkom. Er is ook gelegenheid om in de predikantskamer nog een kopje koffie te drinken en even na te praten. De kerk is geopend van half acht tot negen uur ’s avonds.
 
Datum: 
Avond voor alle zielen.
Locatie: Dorpskerk
Aanvang: 19.30


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen