Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

leeskring  'REBIBLE'

Onlangans verscheen het boek van 'Rebible.' van Inez van Oord. Een boek waarin de schrijfster en uitgeefster de bijbel heerondekt
 
Inez van Oord groeide op in een gelovig gezin, maar na haar jeugd liet zij de bijbel voor wat die was. Niet dat ze niet geïnteresseerd was in spiritualiteit, integendeel zelfs, maar ze zocht het antwoord op spirituele vragen eerder in oosterse godsdiensten en alternatieve stromingen. Zij richtte het bekende blad Happinez op, dat een platform bood voor een waaier aan spiritueel gedachtengoed. Maar de bijbel bleef daarin onderbelicht.
Haar broer Jos koos een andere richting. Kwam uit hetzelfde nest, ook geïnteresseerd in vragen rond spiritualiteit en zingeving, maar hij koos voor de studie theologie en werd predikant.
Op een gegeven moment zat Inez bij hem in de kerk en hoorde hem een bijbelverhaal uitleggen. Twee gedachten raakten haar. De eerste was de herontdekking dat de bijbel een uiterste spiritueel boek is. De tweede: deze verhalen verdienen een breder publiek.
 
In het boek ‘Rebible’ gaat zij samen met haar broer Jos op zoek naar de betekenis van bijbelverhalen voor de spirituele zoeker anno nu.
Het resultaat is een verfrissend boek dat zij samen met haar broer geschreven heeft. Verfrissend, niet zozeer omdat het theologische doordenken zo nieuw is (dat is het namelijk niet), maar omdat Inez de kunst verstaat om de verhalen opnieuw te laten spreken. Eigentijds. Verrassend. En soms ook gewoon leuk en grappig.
 
In de leeskring gaan we dit jaar met de ‘Rebible’ op zoek. En misschien dat het lukt om ook zelf weer met nieuwe ogen te kijken naar dat eeuwenoude boek.
 
Iedereen is van harte welkom! Er zijn geen kosten aan de leeskring verbonden; alleen een kleine vergoeding voor koffie en thee.
 
Waar:   de Notenhof
Tijden:  
  


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen